Queri
Hulp voor mens en dier

Soul Connection Healing.

De overkoepelende naam van het healing systeem noemt Marjan Soul Connection Healing.
De methode heeft als insteek dat allerlei wonden uit het verleden, van de mens of dier de connectie van diegene met zijn Hogere Ziel belemmerd.  Deze connectie met de Ziel kan weer hersteld worden als deze wonden geheeld zijn. De Ziel komt vanonder de wonden, steeds meer tevoorschijn omdat er Licht geschenen wordt (liefde gestuurd) naar de wonden. Hoe meer wonden geheeld worden hoe meer de Ziel kan stralen en het leven ervaren als het geschenk van Liefde van het Universum. De reis van de Ziel.

Hieronder volgt een tekst die interessant kan zijn voor mensen die een traject Soul Connection Healing willen volgen.
Voor degene die dit wil overslaan en direct naar de verschillende vormen van therapie willen kijken, scroll naar beneden!

De manier van helpen van Marjan is het  contact maken en communiceren met de Hogere Ziel van de cliënt, haarzelf en met andere Hogere Zielen in het Universum. Ook met Zielen uit het heden en verleden en vorige levens.
Al deze Zielen zijn verbonden met het Bewustzijn, de persoonlijkheid van de mens die we ervaren als ons `ik`, onze identiteit.

We ontvangen continue hulp in de vorm van boodschappen en signalen vanuit die Hogere Zielen wereld.
Echter we zijn vaak `blind `voor deze signalen  en kunnen ze niet op juiste manier vertalen naar onze realiteit van de dimensie waar we in leven. We zijn op verschillende manieren door trauma`s het contact met onze Ziel kwijt geraakt. Echter, het contact is nooit weg geweest, Slechts versluierd achter de trauma`s uit ons verleden, generaties en vorige levens. Door geleidelijk de trauma`s op te lossen en te transformeren komt de Ziel steeds meer te voorschijn.

De mens kan letterlijk gaan stralen in zijn eigen Licht. Zichzelf lichter voelen, minder zorgen, minder stress en minder ziekte en vervelende gebeurtenissen op zijn pad treffen.
Je kunt weer liefde voelen de wereld en mensen vanuit je punt van Licht bekijken. Alles gaat er anders uitzien, zelfs als er dingen op je pad komen die minder wenselijk zijn. Je leeft in jou Licht en bent krachtig genoeg om alle tegenslagen te bekijken als boodschappen van je Ziel om je helpen en te vragen een andere weg te kiezen.

Er is  veel te vertellen over de Ziel. Ook over het delen van een Ziel door meerdere Energieën (mensen, dieren)en de connectie tussen Zielen en hun verbinding met Al (Universum,  Bron, Hogere Macht, God, hoe je dit maar wilt noemen. Daar gaan we hier nu niet verder op in. Het komt meestal wel aan de orde tijdens de healing sessies omdat Ziels connecties een  belangrijk onderdeel zijn van de reis van een individuele Ziel.

Voorwaarde voor deelname aan deze therapie is dat men volledig verantwoording heeft leren nemen voor zijn eigen heling proces en bekend is met  het patroon van Slachtoffer.
Echte heling wordt belemmerd als men steeds maar in `schuld` en schaamte energie leeft, of het nu is wat je denkt dat je zelf gedaan hebt (ook dat is slachtoffer energie) of in verwijten en vergelding energie blijft hangen..

Korte Toelichting
Alle levenservaringen, situaties, mensen en dieren die in onze werkelijkheid komen, geven ons - signalen van - en wijzen in de richting van de herkomst van de oorspronkelijke wond..
We kunnen  dit principe ervaren als eerste alsof een situatie ons  `zomaar` overkomt.
We ervaren dat andere mensen ons benadelen en geweld aan doen. Dat kan in realiteit zeker zo aanvoelen en mensen plegen gewoon ook geweld delicten.  Ook ervaren mensen emotioneel, sexueel en mentaal geweld. Soms onbedoeld door opvoeders en leraren of andere autoriteiten omdat die gewoon net zo opgevoed zijn en denken dat dat `zo hoort`.  Dat kunnen we ervaren als dat wij slachtoffer zijn.

Dat is wel zoals het in realiteit lijkt en aanvoelt. Er wordt ons iets aangedaan waar we geen invloed op hebben, geen keus en geen macht om er iets aan te veranderen., We denken dat we aangevallen worden. Dat is een Slachtoffer Bewustzijn waar moeilijk uit te komen is omdat het steeds zo `echt `voelt.
Er wordt echter van de mens gevraagd om te kijken naar de oorsprong.

Waarom ben jij nu juist degene die het slachtoffer is geworden van iets of iemand? Sta je er open voor om te kijken naar je verleden, je familie geschiedenis, je vorige levens? Is er een patroon wat zich herhaalt?
Als wij diep in onze eigen energie een stroming hebben die resoneert met dezelfde stroom die bij de dader het negatieve gedrag veroorzaakt?

Er is altijd een energetisch verband oftewel een energetische connectie met gebeurtenissen die een trauma veroorzaakt hebben. Onbewust heeft ons lichaam dit opgeslagen omdat ten tijde van de gebeurtenis het niet veilig voelde om adequaat te reageren op die persoon of situatie. De mens heeft het verdrongen. Maar emoties moeten door het lichaam gevoerd worden, afgevoerd. Door huilen, schreeuwen, lachen bijvoorbeeld. Opgekropte emoties zorgen voor blokkades in het menselijke energie systeem en er ontstaan geestelijke, fysieke, spirituele en emotionele problemen.

Door terug te gaan naar de oorsprong en die in die frequentie op te lossen, kan de energie weer stromen en kan alles wat er later opgestapeld is nu een weg naar buiten vinden. Dan is de mens uit het patroon van slachtoffer en trek je geen mensen meer aan in die energie, en maak je die energie niet meer los in mensen. Je resoneert er niet meer mee. Dan ontstaat een heel andere persoonlijkheid. Krachtiger, zelfverzekerder, opbouwend, motiverend, verantwoordelijk, rechtvaardig, eerlijk, Alle strategieën die de mens had bedacht en ontwikkeld om met het slachtoffer gevoel om te gaan zijn  dan niet meer nodig.

Het `echte` eraan is dat we een situatie herbeleven die dezelfde frequentie heeft als de oorspronkelijke pijn. Het is een boodschap vanuit die eerste wond. Er wordt van de mens gevraagd om deze te erkennen, er verantwoording voor te nemen, dat het zijn eigen wond is en vervolgens alsnog de bijbehorende emoties te voelen en te uiten. Dat is het moment van heling.

Er zijn vele ervaringen en iedere keer voelt het eerst weer alsof men slachtoffer is. Totdat men zover gegroeid is dat we direct kijken en zoeken naar de eerste wond en niet meer onze aandacht schenken aan de situatie of persoon die dit in onze werkelijkheid brengt. We zijn dan het slachtoffer Bewustzijn ontstegen en echte heling kan nu in gang gezet worden.

Dat we uit het slachtoffer Bewustzijn komen is belangrijke voorwaarde voor het proces van heling.
Pas vanuit het hogere Bewustzijn dat alles in onze werkelijkheid een boodschap uit ons verleden is en dat andere mensen en dieren of situaties de trauma`s spiegelen, kan een healing methode gaan. werken en duurzame verandering tot stand brengen.

Het Wij Bewustzijn


Wij zijn allen 1 uit dezelfde Bron en maken dezelfde processen van groei door. Waarbij ieder in zijn eigen stadium van ontwikkeling bevind. We vormen met zijn alle de Cirkel van het Leven. Alles wat is geweest komt weer terug en heeft onderweg een groei proces en Bewustwording proces doorlopen.


We zijn allen met elkaar verbonden en fungeren als elkaars spiegel. We komen mensen tegen die vergelijkbare ervaringen hebben meegemaakt en dezelfde pijn hebben gevoeld. We worden sterk tot elkaar aangetrokken omdat het Alles werkt als een grote magneet. 


We trekken alles naar ons toe wat dezelfde frequentie heeft, of dat nu de ene richting uit is (tegenovergestelde stroom), of dezelfde (gelijkstroom). We ervaren diepe gevoelens van verbinding met diegenen die in dezelfde frequentie leven. Dat kan de vorm aannemen van liefdes partners, vriendschap, maar ook een band tussen cliënt en healer. De Healer is dan degene die alles al door gevoeld heeft en opgelost, op die zelfde frequentie waar de cliënt nog mee worstelt. Het beste resultaat voor healing is dan ook dat er een healer gevonden wordt die dezelfde trauma ervaringen als achtergrond heeft en deze bij zichzelf heeft geheeld. Hij of zij begrijpt precies wat de ander voelt en kan als de spreekwoordelijke zaklamp fungeren, die licht schijnt op de donkere hoeken van de trauma`s.
De andere stadia van Bewustzijn:
Ego Bewustzijn
Universeel of Gods Bewustzijn.
We wijden niet teveel uit hier, behalve als het relevant is in een healing proces.

Nog wel belangrijk is het stadium Ego Bewustzijn.


Dit kan heel vaak de kop op steken, vooral wanneer we een situatie of persoon of dier tegenkomen die ons herinnert aan tijden van onveiligheid. We duiken dan direct in een strategie van verdediging of aanval om het `gevaar` af te weren. Oude overleving strategieën die ervaren worden als overdreven groot Ego, of juist erg klein. Gedurende ons hele leven kan dit een rol spelen als de eerste oer wond van overleven in deze fysieke vorm, nog niet is erkend, geïdentificeerd en geheeld.


Pas als we diep weten, dat we allen 1 zijn, uit dezelfde Bron en dat we onsterfelijk zijn als Ziel. Dat onze Ziel altijd heeft bestaan en zal blijven bestaan, in deze vorm of een andere als we dat willen.
Het 1 zijn, het Al, is een staat Bewustzijn dat het 1 erkend als de Hoogste Macht. Die Hoogste Macht stroomt door ons allen heen. We hoeven ons ego niet te beschermen voor iets of iemand van buitenaf. We worden niet bedreigd door beren en tijgers zoals in de oertijd. Maar we zien deze tijgers steeds terug in onze medemens als we die eerste oer ervaring niet geheeld hebben. Dan gaan we gedrag vertonen die afwijkt van liefde. We hebben onze naaste niet lief, we voelen ons `beter`, of slechter dan de ander`, zien de ander vaak als oorzaak van alles wat we meemaken (slachtoffer weer).


Iets meer over de wonden uit het verleden.
De wonden zijn niets meer dan oude emoties rond een situatie, die destijds niet door het lichaam gevoerd konden worden. Het was destijds niet veilig om te huilen, schreeuwen of lachen zelfs. Wat er dan gebeurt is dat deze emoties naar een plek in het lichaam en andere energy systemen gestuurd wordt en daar opgeslagen. Dat betekent dat daar op dat moment geen liefde-energie meer doorheen kan. Het is nu een blokkade voor het eigen licht. De mens of dier kan op die plek geen liefde meer voelen. De energie moet echter wel blijven stromen en zoekt dan een andere uitweg. Dat zijn de strategieën waarmee mens en dier zichzelf staande probeert te houden en nog op een andere manier iets van liefde, of wat daarvoor doorgaat, kan ervaren.
Bijvoorbeeld de strategie om alle ervaringen en situaties en mensen te vermijden die herinneren aan het gevoel van de gebeurtenis die de wond veroorzaakte.


Of de strategie om alle emoties die herinneren aan de wonde door middel van voedsel , te verzachten of weer weg te stoppen.
Er zijn zovele strategieën, dat de mens of dier deze helemaal in zijn gedrag heeft opgenomen en een totaal ander mens of dier is geworden dan wie hij oorspronkelijk was. Het oorspronkelijke Lichtwezen, is verduisterd, versluierd en verborgen.


De Soul Connection Healing spoort de oude wonden op en helpt deze door het energy syteem te voeren op een zachte manier.
De emoties mogen nu gevoeld worden en geuit. Ten tijde van de wond was dit niet veilig, maar in de sessies wordt een veilige cocon gecreëerd en er is bescherming van Engelen en de Hoogste Macht. Hierdoor voelt het goed om de emoties aan de oppervlakte te laten komen, te ervaren en te uiten. Alle Liefde (Licht), steun en bescherming is aanwezig.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen