Stichting Queri
Hulp voor mens en dier

Stichting Queri gaat een nieuwe kant op

VOORUIT VANUIT LIEFDE

Wat was het begin en hoe gaan we verder.

In 2013 is Stichting Queri opgericht door Marjan Kingma.  

De oprichting was een logische volgende stap, na jarenlange ervaring in dieren- en mensen hulpverlening.

Achtergrond

Marjan liep in het dagelijks leven vaak tegen het leed aan van oude mensen als deze hun dier niet meer konden verzorgen en afstand moesten doen. 

Na haar opleidingen en vrijwilligerswerk in mensenhulpverlening en dierenverzorging, begon ze in eerste instantie een kleinschalig project voor alleenstaande ouderen met huisdieren. De ouderen bezocht ze in hun huis en hielp met verschillende taken voor de dieren en kleine klusjes en gezelschap voor de klant zelf.  In  haarhuis en tuin  ging ze dieren van deze mensen verzorgen in geval van ziekte of overlijden.  Ze timmerde steeds meer huisjes in de tuin, voor katten, konijnen n cavia s. Ieder dier kon zorg en huisvesting ontvangen volgens individuele behoefte. Dat zorgde voor een erg laag stress niveau en de dieren genazen snel van trauma s en ziekten. Marjan paste haar opleidingen in traditionele dierverzorging  toe en ook de alternatieve opleidingen zoals Dieren Communicatie, Reiki en andere energy healing methoden. 

Haar huis, tuin en manier van werken past erg goed bij mensen die sensitief zijn en werk in contact met dieren nodig hebben. 

Marjan had zelf een kwetsbare achtergrond wegens Niet Aangeboren Hersenletsel als gevolg van een hersenbloeding op 17 jarige leeftijd. Ze had een lange weg gevolgd om herstel te vinden. Traditionele methoden hielpen niet en ze belande in depressies. Uiteindelijk kwam ze in aanraking met alternatieve geneeswijzen waaronder Reiki.   Het waren uiteindelijk deze alternatieve methoden waarmee ze zichzelf en daarna anderen en dieren kon helpen.

Ondanks een volledige wajong kon en mocht ze wel vrijwilligerswerk doen volgens haar eigen mogelijkheden.

Het UWV gaf toestemming voor het oprichten van de stichting en maakte er een mooi filmpje van.  Er kwam een toestroom van vrijwilligers/lotgenoten en hulpvragers op gang.


In  Documenten zijn alle jaarverslagen ook te lezen voor degenen die meer  gedetailleerde informatie wensen

Werkwijze van stichting Queri

Verbinden van mens en dier voor wederzijds verlichten van eenzaamheid en isolement.

De voornaamste methode  was het fysiek samen brengen v an eenzame, kwetsbare mensen met afgestane huisdieren zodat beide uit hun positie van eenzaamheid en isolement konden komen.  Daarnaast hielp de stichting met vele vrijwilligers om eenzame ouderen en chronisch zieke mensen aan huis, zodat hun huisdier zo lang mogelijk bij hen kon blijven. Groot doel was ook om te voorkomen dat dieren afgestaan moesten worden wegens gedrag problemen , ziekte of overlijden van de eigenaar . Eén van de methoden om te voorkomen dat er afstand van een dier gedaan werd wegens problemen in de huiselijke situatie, was het bieden van energetische behandeling en gedrags therapie aan huis. Deze dienst van de stichting is sinds de corona crisis nu het hoofdzakelijke werk geworden, evenals het geven van alternatieve behandelingen met behulp van  huisdieren. Dit noemen we Animal Assisted Therapy (A.A.T).

Vervolg en transformatie van de manier van werken.

Na 30 jaar van liefdevolle opvang en zorg voor huisdieren en huisdiereigenaren gaat Marjan nu een andere invulling geven aan haar missie om het leven  van mens en dier te helpen verbeteren.  

Soul Connection Healing

Het  werk  is nu getransformeerd van verbinding op fysiek niveau, naar verbinding op ziel niveau. 

Herstel van contact met de Ziel is de sleutel naar echte en diepgaande connectie met anderen. Eenzaamheid wordt opgelost vanuit de kern.


Ontbinding stichting Queri per 1 januari 2024

De verandering van werkwijze is in gang gezet en versneld door de maatregelen van sociale afstand die ingesteld werden tijdens de corona pandemie. 

Stichting Queri was helaas niet de enige organisatie die hierdoor in de problemen kwam. Het effect van sociale afstand was dat de vrijwilligers niet meer naar hun klanten gingen en niet meer naar de locatie voor hulp bij de verzorging van de opvangdieren en administratie. Deze situatie duurde zolang, dat alle werkzaamheden door nog slechts een paar mensen gedaan werd. 

 Het waren 3  jaren vol uitdagingen waarin de fysieke opvang en thuishulp  werd afgebouwd. Voor ieder dier en iedere klant die overleed, namen we geen nieuwe.

 Dit proces duurde lang omdat we onze beloftes aan de dieren en mensen wilden nakomen. 

We hebben ons uiterste best gedaan met de middelen en mensen die af en toe hielpen.  

Onze dankbaarheid is groot voor alle steun die we mochten ontvangen.

Nu eind oktober 2023 zijn alle diensten afgebouwd en de overgebleven dieren in liefdevolle handen overgedragen in persoonlijk beheer van Marjan.

Met het bestuur werken we nu aan de administratieve en financiële afhandeling van alle zaken en diensten. 

Naar verwachting is alles in goede orde afgerond op 1

 januari 2024.


We ontvangen hulp van mensen van Nu en Hier voor het ontruimen van de dierenverblijven en doneren vele van de spullen aan dieren eigenaren met minimum inkomen en collega dieren hulpverleningsorganisaties.


Alles vanuit gevoel van Dankbaarheid en Liefde voor alles wat we de afgelopen jaren hebben mogen ervaren en de vele mensen en dieren die we mochten ontmoeten en helpen.

Onze dank is groot aan alle vrijwilligers, bestuursleden, donateurs, sponsoren en stagiaires en organisaties die met ons wilden samenwerken voor diverse projecten. We bedanken ook de vele onderwijsorganisaties en het SBB voor hun  bijzondere bijdragen en medewerking .

Speciaal bedanken we de dierenarts dokter Robert Wojchiechowski en de assistentes van Dierenartsen Centrum Euroweg te Leek voor de liefdevolle zorg aan alle dieren van de stichting en bijzondere steun voor dieren eigenaren met minima, gedurende het project Thuishulp voor dieren.

Onze  bestuursleden zijn 

Sharon de Geus, Secretaris sinds 5 jaar

Jose Casemier, Algemeen Bestuurslid en betrokken sinds 8 jaar

Cabry Kipperman, Penningmeester sinds kort en pleegopvang sinds 6 jaar.

Marjan Kingma, Voorzitter, Dierenbeheerder, coördinator en  bewoner/beheerder van de locatie, sinds de oprichting.

Het Vervolg

Tijdens de afbouw werkte de oprichtster Marjan aan de nieuwe werkwijze om de doelstelling te bereiken.

Ze kocht zelf een busje waarmee ze door Nederland en België reed om mensen te bezoeken die baat hadden bij de Soul Connection Healing en ook legde ze contact met zuster organisatie Nu en Hier voor samenwerking op verschillende gebieden. De zaadjes voor de nieuwe werkwijze werden hier ook letterlijk, in het voedselbos, gezaaid.

In verdere teksten kunt u hier meer over lezen.  Het welzijn van mens en dier staat nog altijd bovenaan. 

Een huisdier is nog steeds de eerste stap naar een vriend.

Nu is het de weg naar binnen, de verbinding met het Zelf, waar de dieren een unieke rol in spelen.

Ze zijn de gidsen en spiegels voor de zoektocht naar de oorzaken van problemen en ziekte.

Het effect van de behandelingen zijn voor zowel mens als dier positief voor de weg naar verbetering van de kwaliteit van leven.


Animal Assisted Therapy

Lees meer over de verschillende soorten Animal Assisted Therapy, zoals bijvoorbeeld het Traject Safety First, Cat Assisted Therapy, Reiki behandelingen en veel meer.


Stichting Queri

Lees hoe Stichting Queri is ontstaan en welke mooie projecten wij hebben uitgevoerd en bekijk de foto's van de dieren.

Stichting NU&Hier

Lees over de projecten van stichting NU&Hier en bekijk de foto's 
 
 
 
E-mailen
Bellen