Queri
Hulp voor mens en dier

Ontbinding Stichting Queri per 1 januari 2024

In eerdere jaarverslagen en de oude website heeft u kennis kunnen nemen  van de verandering in werkwijze van stichting Queri.

Het uitgangspunt van de diensten was vanaf het begin het bieden van een fysieke oplossing voor eenzaamheid en maatschappelijk isolement van kwetsbare mensen en dieren. Met fysiek bedoelen we dat we een tastbare oplossing boden. We koppelden eenzame ouderen aan kwetsbare jongeren en mensen met een chronische aandoening waardoor ze moeite hadden met vinden van hun plekje in de traditionele maatschappij. Daarbij vingen we huisdieren op die wegens ouderdom of chronische aandoening moeilijk herplaatsbaar waren in reguliere gezinnen, door hun meer intensieve zorgbehoefte. De opgevangen dieren werden gerehabiliteerd en indien mogelijk herplaatst bij eenzame ouderen, die hulp voor de verzorging erbij kregen van kwetsbare vrijwilligers. Project Dierenmaatjes kwam op natuurlijke manier tot bloei.

Gaandeweg ontwikkelden we meerdere diensten en projecten die mens en dier uit een isolement konden helpen. Daarnaast boden we trajecten en cursussen op gebied van zelfontwikkeling. In de loop van de tijd werden bepaalde processen steeds duidelijker en we verschoven geleidelijk de focus van het werk vanaf de buitenkant (mensen en dieren fysiek koppelen) naar de benadering van oplossen van eenzaamheid vanuit de binnenkant (oorzakelijk niveau).

Door de aard van het werk, de intensieve individuele aandacht voor ieder mens en ieder dier, leerden we dezen kennen op veel dieper niveau dan reguliere werkgever/werknemer verhouding. We leerden de problemen beter zien en begrijpen en leerden meegaan met de stroom. Meegaan in de behoeften aan individuele aandacht en begeleiding en vooral luisteren en bieden van coaching en/of energetische (alternatieve) behandeling. 

Vele van de mensen hadden al jaren trajecten in traditionele hulpverlening doorlopen en daar weinig baat bij gevonden. De setting van 1 op 1 aandacht gecombineerd met alternatieve behandelmethoden, bleek bij een aantal mensen goed aan te slaan. We kozen steeds meer voor een benadering vanuit de beleving en behoefte van de mensen zelf.

De definitieve omslag in de verandering van werkwijze kwam onder invloed van de Corona crisis tot stand. De maatregelen van sociale afstand maakten praktisch gezien het werk van fysiek bij elkaar brengen van mensen en dieren vrijwel onmogelijk. Vrijwilligers konden niet meer naar hun oude klanten en in de opvang zelf stond de beheerder/bewoner er plotseling ook alleen voor. Alle werkzaamheden moesten gedaan worden door slechts een paar mensen. Voor overleden klanten kwamen geen nieuwe en voor overleden dieren namen we ook niets meer op, behalve noodsituaties. De drie jaren sinds de intrede van corona waren jaren vol met uitdagingen en onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.

We gingen door een diep dal en volgden de weg 'naar binnen' steeds meer, om oplossingen te zoeken die mensen weer in hun kracht konden zetten in plaats van ziek en afhankelijk van overheidsmaatregelen. Het aanbod en de vraag naar  trajecten voor persoonlijke ontwikkeling en healing nam een steeds grote plaats in, terwijl tegelijkertijd de traditionele werkwijze afgebouwd werd.

Nu wordt het tijd voor de definitieve transformatie van het werk van stichting Queri.

We heffen de oude stichting  Queri op per 1 januari 2024 en gaan vooruit vanuit liefde met
Soul Connection Healing op persoonlijke basis.

Hierin krijgen dieren nog steeds een rol als helper van de mens, maar vanuit een andere invalshoek, namelijk

Animal Assisted Therapy

Huisdieren zijn nu inzetbaar als hulp, en therapie dieren voor mensen met persoonlijke problematiek.

Alles  wordt gedaan vanuit een diep gevoel van Dankbaarheid en Liefde voor alles wat we de afgelopen jaren hebben mogen ervaren en de vele mensen en dieren die we mochten ontmoeten en helpen. 

Onze dank is groot aan alle vrijwilligers, bestuursleden, donateurs, sponsoren, stagiaires en organisaties die met ons wilden samenwerken in onze diverse projecten. We bedanken ook de vele onderwijsorganisaties en het SBB voor hun bijzondere bijdragen en medewerking. 

 Speciaal bedanken we Dierenartsen Centrum Euroweg in Leek voor de liefdevolle zorg aan alle dieren van de stichting en de bijzondere steun voor diereneigenaren met minima gedurende het project Thuishulp voor dieren.

Alle diensten zijn afgebouwd en de overgebleven dieren zijn in liefdevolle handen overgedragen in persoonlijk beheer van Marjan Kingma. Met het bestuur werken we aan de administratieve en financiële afhandeling van alle zaken en diensten.

Onder Documenten kunt u de jaarverslagen en samenvatting van het werk over de afgelopen 10 jaar terugvinden. 

Kennismaking met Soul Connection Healing en de diverse mogelijkheden daarin komt ook kort aan de orde, hoewel daar vermoedelijk in  later stadium een aparte site voor gemaakt zal worden.

 

Dierenmaatjes Klaas Makken (in memoriam) en vrijwilligster PaulaOns Bestuur
Sharon de Geus - Secretaris sinds 2018
Jose Casemier - Algemeen Bestuurslid sinds 2015
Cabry Kipperman - Penningmeester sinds 2023 en pleegopvang sinds 2019
Marjan Kingma - Voorzitter, dierenbeheerder, coördinator en bewoner/beheerder van de locatie sinds de oprichting in 2013

Een huisdier is nog steeds de eerste stap naar een vriend
Nu is het de weg naar binnen, de verbinding met het Zelf, waar de dieren een unieke rol in spelen. Ze zijn de gidsen en spiegels voor de zoektocht naar de oorzaken van problemen en ziekte. Het effect van de behandelingen zijn voor zowel mens als dier positief voor de weg naar verbetering van de kwaliteit van leven.

 

In memoriam Dierenmaatjes Thomas en Klaas Makken.
Dierenmaatjes Hennie (in memoriam) en SemmieAnimal Assisted Therapy

Lees meer over de verschillende soorten Animal Assisted Therapy, zoals bijvoorbeeld het traject Safety First, Cat Assisted Therapy, Reiki behandelingen en veel meer.


Stichting Queri

Lees hoe Stichting Queri is ontstaan en welke mooie projecten wij hebben uitgevoerd en bekijk de foto's van de dieren.


ARCHIEFUitgelicht uit ons archief, het verhaal van kat Thomas (r.i.p) en zijn maatjes Martha Buitenkamp  (r.i.p)en Klaas Makken. (r.i.p.)

 In het archief kunt u meer verhalen  lezen en video`s bekijken zodra we deze verzameld hebben.

Op de foto hiernaast ziet u ons eerste Poezenmaatje mevrouw Martha Buitenkamp (r.i.p.) met kater Thomas.(r.i.p.)

Haar verhaal heeft ze met veel plezier verteld, een keer in het programma van omroep Max en van RTV Noord. Martha noemde zichzelf  graag ambassadeur van stichting Queri en we denken met veel liefde en dankbaarheid aan haar terug. Toen zij overleed op 92 jarige leeftijd, ging Thomas naar haar buurman Klaas Makken. Een logische overgang omdat Thomas in feite al heel lang `gedeeld` werd. Hij ging met Martha mee op thee en koffie visite bij de buurman en later bezocht Thomas de buurman ook vaak uit zichzelf.

De beide heren hadden altijd hele gesprekken met elkaar en Klaas vertelde zijn avonturen met Thomas ook op RTV Noord. 

Er zijn zoveel mooie ervaringen geweest met deze maatjes en hun vrijwilligers. Bij deze mensen was er nooit een gebrek aan vrijwilligers, ze wisselden elkaar af zodat er minimaal 4 x per week iemand bij hen langs kon gaan.

Lees nog meer verhalen over de andere dierenmaatjes in het archief. 
 
 
 
E-mailen
Bellen